Jména a adresy


Josef Hons
Jan Skřipka (1895 – 1957), zemřel jako politických vězeň